Podmínky použití

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek www.rntc.cz (dále jen „Stránky“) je Roman Navrátil – RNTC, IČO 70420904, se sídlem Luční čtvrť 1824, 686 03 Staré Město (dále jen „Provozovatel“). Práva a povinnosti Provozovatele a každé osoby, která navštíví Stránky (dále jen „Uživatel“), se řídí těmito Podmínkami použití (dále jen „Podmínky“).
 

1. Autorská práva

Obsah publikovaný na Stránkách je chráněn autorským zákonem č. 121/2000 Sb. Není-li výslovně uvedeno jinak, náleží Provozovali všechna autorská práva k veškerému textovému a grafickému obsahu Stránek. Kopírování a šíření obsahu v jakékoli podobě je bez písemného souhlasu Provozovatele nezákonné.
 

2. Ochrana osobních údajů

Odesílání dotazů kontaktním formulářem, poptávky nebo objednávky nákladní autodopravy je Provozovatelem podmíněno poskytnutím některých osobních údajů Uživatele, jejichž zpracování podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“), zákonu č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Více informací o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů naleznete v dokumentu Ochrana osobních údajů. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na Stránkách.
 

3. Cookies

Cookies jsou velmi malé textové soubory ukládané do počítače, tabletu nebo smartfonu Uživatele při užívání Stránek. Cookies obsahují informace, které při každé další návštěvě Uživateli ulehčí používání Stránek. Provozovatel na Stránkách používá také služby partnerů, které rovněž pracují s cookies. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a Provozovatel nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Jde o následující systémy:
Google Analytics – analýza návštěvnosti a e-commerce
Facebook Pixel – sledování návštěvnosti a měření konverzí
Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Při zablokování všech cookies může dojít k omezení některých funkcí Stránek.
 

4. Vyloučení odpovědnosti

Veškeré údaje na Stránkách plní pouze informativní účel a jejich využití je výlučně věcí uvážení a odpovědnosti Uživatele. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli přímou i nepřímou újmu Uživatele vzniklou v souvislosti s užíváním Stránek ani za jakoukoliv újmu vzniklou z důvodu nefunkčnosti nebo nedostupnosti Stránek. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu Stránek bez předchozího upozornění.
Spory vzniklé v souvislosti s využíváním Stránek budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.
 

5. Odkazy na jiné stránky

Na Stránkách mohou být uvedeny odkazy na webové stránky mimo kontrolu Provozovatele. Pokud Uživatel navštíví tyto weby, měl by se seznámit s jejich pravidly užití a bezpečnostními standardy. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkce webových stránek patřících třetím subjektům.
 

6. Chování Uživatele

Při používání Stránek Uživatel souhlasí, že nebude:

  • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu Stránek,
  • pokoušet se získat přístup do veřejně nepřístupných míst Stránek,
  • zasílat na Stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
  • zasahovat jiným Uživatelům do užívání Stránek anebo jim jakýmkoli způsobem v užívání bránit,
  • zasílat prostřednictvím Stránek falešné zprávy, poptávky nebo objednávky služeb Provozovatele,
  • bez souhlasu Provozovatele reprodukovat, přenášet ani jakkoli jinak zveřejňovat autorsky chráněný obsah Stránek, a to s výjimkou situací, kdy to povoluje zákon.

 

7. Přístupnost obsahu

Provozovatel prohlašuje, že se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech funkčností Stránek pro všechny uživatele internetu. Obsahová stránka prezentace je vytvořena v HTML5, vizuální stránka prezentace pak s využitím CSS 3. Stránky využívají také doplňky vytvořené v Java Scriptu, které ovládají některé interaktivní prvky. Jestliže nemá Uživatel ve svém prohlížeči Java Script povolen, nebude moci některé funkce webových stránek využít.
 

8. Doporučená rozšíření prohlížeče

Na Stránkách jsou některé dokumenty publikovány ve formátu PDF. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.

 

9. Informace o autorovi webu

Stránky realizoval a pro Provozovatele spravuje Martin Kůra. V případě dotazů nebo nalezení technických problémů je možné kontaktovat autora na emailové adrese marty.kura@gmail.com.

Starosti s dopravou hoďte za hlavu a obraťte se na nás!