Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá a dodržujeme ji od chvíle, kdy se k nám osobní data dostanou, až po jejich bezpečný výmaz nebo skartaci. Po celou tuto dobu se řídíme platnou legislativou o ochraně osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
 

1. Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je Roman Navrátil – RNTC, IČO 70420904, se sídlem Luční čtvrť 1824, 686 03 Staré Město (dále jen Správce).
Správce můžete kontaktovat písemně na adresu jeho sídla nebo emailem na adresu transport@rntc.cz.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 

2. Osobní údaje a zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou identifikující informace vztahující se k vám jako fyzické osobě nebo podnikající fyzické osobě. Jde například o jméno, fotografie, osobní identifikační číslo, kontaktní údaje, vaše chování na webu nebo vaše IP adresa. Zpracováváním osobních údajů se rozumí úkony, kterými Správce nebo zpracovatel s osobními údaji nakládá, především shromažďování, zaznamenání a uložení.
 

3. Důvody pro zpracovávání osobních údajů a doba uložení

 

3.1. Zpracování osobních údajů bez vašeho souhlasu

Správce zpracovává vaše osobní údaje, pokud je to potřebné pro účely plnění smlouvy s vámi, z důvodu oprávněného a opodstatněného zájmu na zpracovávání Vašich osobních údajů nebo pro plnění zákonné povinnosti. Údaje spadající do této kategorie budou smazány, jakmile bude naplněn účel jejich zpracovávání a doběhnou všechny lhůty s tím související.
 

3.1.1. Při návštěvě našich webových stránek

Zpracováváme údaje o vaší aktivitě na webových stránkách na základě našeho oprávněného zájmu za účelem:

 • tvorby a vyhodnocení statistik návštěvnosti,
 • zajištění funkčnosti webu a ochrany před útoky na něj.

 

3.1.2. Poskytnutím osobních dat s využitím kontaktního nebo poptávkového formuláře na našich webových stránkách, telefonicky nebo emailem

pracováváme jméno a příjmení, IČO, emailovou adresu a telefonní číslo z důvodu oprávněného zájmu za účelem:

 • komunikace s potenciálními zákazníky,
 • věření identity potenciálních zákazníků,
 • k vyřízení požadavků a vytvoření nabídky služeb.

 

3.1.3. Odesláním objednávky služeb online formulářem nebo emailem

Zpracováváme jméno a příjmení, IČO, DIČ, adresu, firmu(organizaci), emailovou adresu a telefonní číslo pro účely:

 • vytvoření objednávky na webových stránkách,
 • komunikace týkající se této objednávky,
 • uzavření obchodní smlouvy na požadované služby a související požadavky,
 • poskytování garance služeb a řešení reklamací,
 • vedení a zpracování agendy účetnictví,
 • uplatnění a vymáhání právních nároků Správce nebo jiných příslušných osob, je-li to třeba.

 

3.2. Zpracování osobních údajů s vaším souhlasem

V ostatních případech smíme vaše údaje zpracovávat pouze na základě vašeho výslovného souhlasu a to do doby, dokud jej neodvoláte. Tuto možnost může Správce využívat pro:
 

3.2.1 Zasílání akčních nabídek a newsletterů

 

3.2.2 Předání údajů o uživateli webových stránek a zobrazování personalizované reklamy na sociálních a reklamních sítích

Do této kategorie osobních údajů patří některé soubory cookies. Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si může každý uživatel nastavit ve svém internetovém prohlížeči, čímž dává najevo svůj souhlas či nesouhlas s jejich zpracováním.
Na webových stránkách http://rntc.cz je návštěvníkům, kteří souhlasí s umístěním cookies do svého prohlížeče prostřednictvím patřičného nastavení, umístěna informace od společností Google a Facebook. Jedná se o následující cookies:

 • Google Analytics,
 • Google Tag Manager,
 • Facebook Pixel.

 

4. Poskytování a předávání osobních údajů

Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

 • zpracovatelé, kteří zpracovávají osobní údaje dle pokynů Správce v souladu s článkem 28 GDPR,
 • subdodavatelé přepravy v rámci objednaných spedičních služeb,
 • právní zástupci Správce při uplatňování, určování nebo obraně zákonných nároků,
 • orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis,
 • provozovatelé sociálních sítí a poskytovatelé marketingových nástrojů v případě vašeho souhlasu se zobrazením personalizované reklamy.

 

5. Práva subjektů poskytujících osobní údaje

 

5.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR ,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v článku 1. těchto podmínek.

 

5.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Bližší informace o vašich právech lze nalézt na stránkách ÚOOÚ: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.
 

6. Zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že pro zabezpečení vašich osobních údajů v elektronické nebo listinné podobě před neoprávněným přístupem, změnami, šířením nebo zničením přijal příslušná technická a organizační opatření. K osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 

7. Účinnost

Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi Zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám informaci o nové verzi zašle na osobní e-mailovou adresu.

Starosti s dopravou hoďte za hlavu a obraťte se na nás!